• Description

Bữa tiệc thưởng trăng tháng tám sẽ thanh tịnh và an nhu hơn với: 6 vị bánh Trung Thu Xưa nhân Chay, Thơm sấy mặn cay, cùng Trà Thiên Nhiên 3 vị.

Thích hợp để giúp bạn dâng lễ tiên tổ, kính bậc cao niên, hay dành tặng thưởng khách thuần chay.

Tặng kèm Thiệp Trung Thu thuần khiết và dịu lành, với từng nét vẽ màu nước nhẹ nhàng kể chuyện trăng xưa.