• Description

Đôi bánh nhân chay dịu ngọt và thanh hương, ủ mình trong làn tre đan nhỏ, thật dễ chịu như một lời chúc lành an.