• Description

Nhỏ nhắn, tinh nghịch và xinh xinh như bầy trẻ nhỏ, với 1 bánh nhân mặn và 1 bánh nhân chay đựng trong làn tre đan tay.