• Chi tiết

Chiếc bánh thoảng chút dẻo thơm của kem sữa, kết hợp với lòng đỏ trứng muối bùi bùi, sẽ kéo bạn trở về tâm trạng nao nức ngóng đợi của đám trẻ trước buổi rước đèn trung thu.