• Chi tiết

Rượu Mơ luyến lưu và Rượu Nếp Cẩm đậm đà, Thơm sấy mặn cay đặc sắc, cùng Trà thiên nhiên lành sạch, bên tấm Thiệp giản dị, chân thành. Những món quà được đựng trong chiếc hộp tre đan tay thủ công từ làng nghề Chương Mỹ, Hà Tây, lại thêm phần tinh tế với lớp vải mịn mềm bên ngoài, sẽ thay bạn gửi trọn bao thành ý đến Thầy Cô trong ngày đặc biệt.